Srovnání cen oprav iPhone 6 v Pražských servisech

Připravili jsme cenové porovnání základních servisních oprav telefonu iPhone 6 značky Apple. Srovnání má najít nejvýhodnější Pražské servisy, ale nic nevypovídá o jejich kvalitě. Pro jakýsi odhad o kvalitě, přidáváme počet hodnocení a průměr „hvězdiček“ z Facebook stránky každého servisu.

Nejlevněji vychází oprava v ServisMobilů Praha 6 a TheIphone – Praha2.

Vybrali jsme opravu či výměnu pěti základních částí. Ceny jsou brány z webových stránek jednotlivých servisů, bez zkoumání dalších poplatků, záruky, kvality dílů, kvality práce a podobně. Ceny jsou poplatné době psaní článku.

  1. Diagnostika závady
  2. Displej
  3. Výměna baterie
  4. Tlačítko Home domů
  5. Nefunkční sluchátko či zvonění
  6. Zapínací tlačítko On/Off
  7. Mikrofon (do čeho se mluví)

Poznámka: Jedná se o čistě verzi iPhone 6, ne o  S esko či  S+ esplusko“. Znak „-“  znamená, že nebyla cena uvedena.

Můžete kliknutím řadit ceny oprav od nejlevnějšího. „Celková oprava“ je součtem všech oprav. Pokud nebyla cena uvedena, přiřadili jsme při počítání součtu tu nejdražší. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny čerpány ze webových stránek jednotlivých servisů, viz. níže

Servis Dia gnostika Výměna předního displeje a skla Výměna baterie Výměna tlačítka Home Nefunkční sluchátko/ zvonění Zapínací tlačítko Nefunkční mikrofon Celková cena opravy
theiphone.cz 0 2990 1500 1100 1590 1650 1690 10520
Mobil Pohotovost.cz - 3500 1500 - 1500 1500 1500 10990
idirection.cz 390 3390 1390 1490 1390 - 1390 11190
Garamont s.r.o 299 4100 1500 1050 - 1750 - 12039
ServisMobilů - 3500 1200 1800 1000 1600 1400 10500

 

Pořadí celkové pořadí od nejlevnějších servisů

Nejlevněji vychází oprava v ServisMobilů  a TheIphone. Rozdíl v ceně celkové opravy je mezi dvěma nejlevnějšími servisy 20Kč.
Pořadí Servis Adresa Facebook hvězdiček FB recenzí Celková cena oprav
1. ServisMobilů Praha 6, Svatá Markéta, Bělohorská 4,2 z 5 38 10 520 Kč
2. theiPhone.cz Praha 2, Nové Město, Ječná 4,7 z 5 64 10 500 Kč
3. MobilPohotovost.cz Praha 1, Nové Město,Spálená 3,2 z 5 1,4 tis. 10 990 Kč
4 idirection.cz Praha 4, Nusle, Rostislavova 4,7 z 5 43 11 190 Kč
5 Garamont s.r.o, Praha 9, Vysočany, Českobrodská - - 12 039 Kč

Publikováno: 17.1.2017

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *